Çek Cumhuriyeti Turistik Vize

Çek turistik vize ücreti

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize İçin Gerekli Evrak ve Belgeler

 Pasaport

 Pasaport en az 3 ay geçerli olup aynı zamanda en az 2 boş sayfası olmalı ve 10 seneden eski olmamalıdır. Pasaportta evlilikten ötürü soyadı değişikliği bulunuyorsa, evlilik tarihi sonrasındaki 3 ay içinde yeni soyadı üzerinden düzenlenmiş pasaportlar ile başvuru yapmaları gerekir.

Eski pasaporttaki resimli sayfa ve Schengen vizelerinin de fotokopileri istenmektedir.

Çek Turistik Vize Başvuru Formu

 Çek Cumhuriyeti Konsolosluğu’na ait web sitesinden Çek Schengen vize başvuru formu tam ve net bir şekilde yanıtlanarak doldurulmalıdır. Son sayfada bulunan iki imza bölümüne imza atılarak form doldurulmalıdır.

18 yaş altında ve ebeveynlerinin pasaportuna kayıtlı olan çocuklar adına da başvuru formu doldurulmalı ve ebeveynler bu formu imzalamalıdır.

Biometrik Fotoğraf

 Başvuru sahibine ait olan biometrik fotoğraf 2 adet olmalıdır. 35 mm x 45 mm boyutlarında, kafa boyutu fotoğrafta 35 mmden büyük olmamalı, son 6 ayda çekilmeli, arka fonu beyaz olmalı ve başvuru sahibinin daha öncesinde aldığı herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olması gerekmektedir.

Nüfus Cüzdanı ve Evlilik Cüzdanı

 Çek Cumhuriyeti Konsolosluğu’na yapılacak ticari vize başvurusunda başvuru yapan kişinin nüfus cüzdanının ön ve arka kısmının fotokopisinin yanı sıra kişi eğer evli ise evlilik cüzdanının fotokopisi de evraklar içinde olmalıdır.

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize
Çek Cumhuriyeti Turistik Vize

Finansal Durumu Kanıtlayan Belgeler

Çek Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunan başvuru sahibinin 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe atılarak, ıslak imzalı olarak sunulmalıdır.

Çek Cumhuriyeti Konsolosluğu/Elçiliği, seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminatı; Çek Turistik Vize başvuru sahibinin banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı bakiyeyi görmelidir.

Hesapta görülmesi gereken bakiye, kişinin Çek Cumhuriyeti’nde kalacağı her gün için en az 100 TL olmalıdır.

Bankadan son 3 aylık aktif banka hesap dökümü, 1 hafta içinde alınmış olmalıdır. Bankanın orijinal kaşesi, imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır.

Çek Turistik Schengen Vize başvurusunda bulunan kişi Emekli ise; emekli maaşının banka dökümü yeterlidir.

Çek Turistik Schengen Vize başvurusunda bulunan kişi Öğrenci ise; seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılanacağına dair bir dilekçe sunulmalıdır

. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Çek Cumhuriyeti Turistik Vize başvurusunda bulunan Öğrenci reşit değil ise; anne ve babadan noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname).

NOT: Seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse,bu koşul geçerli değildir.

Çek Turistik Vize müracaatında bulunan kişi adına; varsa Türkiye veya Avrupa’da gayrimenkullerinin belgelerinin (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri, vb.) fotokopileri.

Mesleki/İş Durumunu Gösteren Resmi Belgeler

Çek Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişi bir Kurum/Şirkete bağlı Çalışan ise; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü ve bağlı bulunulan kurum/şirketten alınacak, antetli kağıda yetkili kişi tarafından, kaşe ve ıslak imzası bulunan İzin Belgesi veya İşveren Mektubu. Varsa, Görev Kimlik Kartı’nın fotokopisi.

Çek Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişi Çiftçi ise; Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi.

Çek Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişi Öğrenci ise; Güncel tarihli Öğrenci Belgesi

Çek Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.

Çek Turistik Vize işlemi için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkete ait kurumsal resmi evraklar:

Şirketin Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı – Çek Turistik Vize müracaatında bulunacak kişinin ilk schengen vize başvurusu ise; son 3 yıl içerisinde alınmış şirkete ait Faaliyet Belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Çek Turistik Vize işlemlerinde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir.

Seyahat Sağlık Sigortası

 Çek Cumhuriyeti’ne gidecek olan kişilerden seyahatten bir gün önce başlayıp bir gün sonra bitecek seyahat sigortası yaptırmaları istenmektedir.

Bu sigorta kişinin Çek seyahat süresini kapsayacak hastane, acil tıbbi bakım ve sağlık sebepleri ile hazırlanmalı; bunun yanı sıra ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ve hastane bakım masraflarını da kapsayan 30.000 £ tutarında seyahat sağlık sigortası sunulmalıdır.